W dniach 14-15 czerwca odbyły się Europejskie Dni Archeologii w Chodliku. Odbył się III Przegląd Filmów Archeologicznych, wystawa zabytków, Wianki nad Chodelką i nocne zwiedzanie grodziska w Chodliku.